• 09Aug

  Громадські організації створюються і діють на основі добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, законності та гласності. Вони вільні у виборі напрямів своєї діяльності.

  Порядок створення, легалізації та діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій регулюється Законами України “Про об’єднання громадян” та “Про молодіжні та дитячі громадські організації”, а також Постановами КМУ “Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднань громадян” від 26 лютого 1993 року № 140, “Про порядок реєстрації символіки об’єднань громадян” від 26 лютого 1993 року № 144 та іншими.

  Легалізація- офіційне, визнання об’єднань громадян є обов’язковою і здійснюється шляхом реєстрації або повідомлення про заснування. В результаті реєстрації громадські організації набувають статусу юридичної особи та в відповідності до ст.9 Закону України “Про об’єднання громадян”, діють з всеукраїнським, місцевим або міжнародним статусом.

  Громадські організації легалізуються Державною реєстраційною службою України.

  Чинним законодавством передбачено, що всі зареєстровані об’єднання громадян мають рівні права. Це перш за все право виступати учасником цивільно-правових відносин; представляти і захищати свої законні інтереси та інтереси своїх членів; брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи; одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань та вносити ним свої пропозиції.

  Але в той же час, Закон України  встановлює певні обмеження щодо діяльності громадських організацій, а саме: громадські організації не можуть утворювати та вступати у виборчі блоки.

  Порядок легалізації  громадських організацій передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 № 140 “Про затвердження Положення про порядок легалізації обўєднань громадян” (далі – Положення).

  П.3 Положення для легалізації шляхом реєстрації  громадської організації до легалізуючого органу надається:

  1). Заява, підписана не менш як трьома засновниками об’єднання громадян або їх уповноваженими представниками. Текст заяви переноситься нотаріусом на спеціальний бланк нотаріальних документів та посвідчуються підписи.

  2). Статут (положення) в двох примірниках (без нотаріального посвідчення) .

  Згідно з ст.13 Закону України “Про об’єднання громадян” статутний документ повинен містити такі розділи:

  – Загальні положення, який повинен обов’язково містити назву організації (повну та скорочену) її статус, територію діяльності та юридичну адресу;

  – Мета та завдання організації;

  – Членство в організації, в якому встановлюються умови і порядок прийому в члени організації, вибуття із нього, права та обовўязки членів організації;

  – Центральні статутні органи організації, а саме порядок їх утворення, скликання, діяльності та їх компетенція;

  – Майно та кошти організації (джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна організації, порядок звітності, контролю, здійснення господарської діяльності, необхідної для виконання статутних завдань);

  – Зміни та доповнення до статуту, а саме порядок їх внесення;

  – Припинення діяльності організації (порядок припинення і вирішення майнових питань, повўязаних з ліквідацією).

  3). Протокол установчого з’їзду (конференції) або загальних зборів, які прийняли статут.

  В протоколі повинні бути розглянуті такі питання :

  а) про створення організації;

  б) про прийняття статуту;

  в) про вибори керівних та контролюючих органів;

  4). Відомості про засновників об’єднання громадян;

  5). Відомості про склад центральних статутних органів об’єднання громадян за формою;

  В відомостях про засновників та про склад центральних статутних органів вказується загальна кількість членів організації та кількість з них, які не досягли 35 років для молодіжних та 18 років для дитячих громадських організацій. Кількість осіб до 35 (18) років повінна бути не менше 2/3 від загальної кількості членів організації.

  Відомості про засновників та відомості про склад центральних статутних органів засвідчуються підписом керівника об’єднання громадян, обраного на установчому з’їзді (конференції) або загальних зборах.

  6. Документ, який підтверджує місцезнаходження об’єднання громадян.

  Якщо приміщення організації надається:

  юридичною особою – гарантійний лист від установи про те, що вона надасть приміщення під юридичну адресу.

  власником приватизованої квартири – заява  від власника та всіх співвласників про те, що вони не заперечують, що за даною адресою буде знаходитись громадська організація та ксерокопія документу, який підтверджує право власності на квартиру.

  власником не приватизованої квартири – довідку із ЖЕУ про склад мешканців квартири та заява  від них про те, що вони не заперечують, проти того, аби за даною адресою була адреса громадської організації.

  7. Ксерокопії паспортів або свідоцтв народження членів організації.

  Для дитячих громадських організацій, якщо членами організації є неповнолітні віком до 10 років, письмові згоди батьків на членство їх дітей в цій організації.

  Якщо громадська організація має статус відділення Всеукраїнської громадської організації, тоді до зазначених документів додаються:

  1. Підтвердження керівним органом Всеукраїнської, міжнародної громадської організації про створення на території  області свого відділення (або відповідного району області, на який буде поширюватись його діяльність) і затвердження його статуту.

  2. Копії Статуту та свідоцтва Всеукраїнської, міжнародної громадської організації, посвідчені нотаріально.

  В 2005 та 2006 роках до Закону України “Про об’єднання громадян” та до Положення про порядок легалізації обўєднань громадян, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 140 були внесені деякі зміни. Відповідно до п.5 ст.15 в редакції від 04.02.05 зміни до статутних документів підлягають обов’язковій державній реєстрації. П.12 Положення передбачає перелік документів, які подаються на реєстрацію змін. Таким чином, про всі зміни, які сталися в статутних документах (зміна керівника, складу центральних статутних органів, внесення змін та доповнень до Статуту або Положення)  організації повинні повідомляти обласне управління юстиції.

  Неповідомлення про зміни до статутних документів є прямими порушенням чинного законодавства, що в свою чергу дає право легалізуючому органу застосовувати стягнення, передбачені ст.28 Закону України “Про обўєднання громадян”.

  Відповідно до змін від 08.09.05 заява про реєстрацію громадської організації розглядається у 3-денний строк з дня надходження документів (раніше цей термін був набагато довшим – 2 місяці). Рішення про реєстрацію або про відмову в ній заявнику повідомляється письмово не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення. 18.01.06 відповідні зміни також внесені до Положення про порядок легалізації обўєднань громадян, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 140.

  Автор: admin, 8:17 pm

  Метки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ваш отзыв

Внимание: Комментарии модерируются, и это может вызвать задержку их публикации. Отправлять комментарий заново не требуется.

Украина онлайн