• 02Aug

  1 серпня 2011 года законопроект № 8217 повернувся від Президента  підписаним. Цим законопроектом принятий Закон України «Про внесеннязмін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення деяких норм Податкового кодексу України)» від 07.07.2011 г. № 3609-VI. Набирає чинності Закон з дня, слідуючого за днем офіційного опублікування.

  Одна із змін- загальновиробничі витрати тепер відноситься на собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг:

  Витяг з Закону № 3609- VI:

  “у пункті 138.8:

  після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

  “загальновиробничі витрати, які відноситься на собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку”.

  У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

  доповнити підпунктом 138.8.5 такого змісту:

  „138.8.5. До складу загальновиробничих витрат включаються:

  а) витрати на управління виробництвом (оплата праці працівників апарату управління цехами, дільницями відповідно до законодавства тощо; внески на соціальні заходи, визначені статтею 143 цього розділу, та медичне страхування, страхування відповідно до Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення” та страхування за довгостроковими договорами страхування життя, в межах визначених абзацами другим та третім пункту 142.2 статті 142 розділу ІІІ Кодексу працівників апарату управління цехами; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);

  б) амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;

  в) амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;

  г) витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, оперативну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

  ґ) витрати на вдосконалення технології та організації виробництва (оплата праці та внески на соціальні заходи, визначені статтею 143 цього розділу, працівників, зайнятих удосконаленням технології та організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, придбаних комплектувальних виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій);

  д) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інші послуги з утримання виробничих приміщень;

  е) витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; внески на соціальні заходи, визначені статтею 143 цього Кодексу; медичне страхування, страхування відповідно до Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення” та страхування за довгостроковими договорами страхування життя, в межах визначених абзацами 2-3 пункту 142.2 статті 142 розділу ІІІ Кодексу робітників та працівників апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг);

  є) витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства;

  ж) суми витрат, пов’язаних із підтвердженням відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, екологічного управління довкіллям, персоналу, встановленим вимогам відповідно до Закону України “Про підтвердження відповідності”;

  з) суми витрат, пов’язаних з розвідкою/дорозвідкою та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, понесених з моменту зарахування таких свердловин до експлуатаційного фонду, а також інших витрат, пов’язаних з придбанням/виготовленням основних засобів, які підлягають амортизації згідно зі статтею 148 цього Кодексу);

  и) інші загальновиробничі витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади); нестачі незавершеного виробництва, нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах у межах норм природного убутку згідно із затвердженими центральними органами виконавчої влади та погодженими Міністерством фінансів України нормативами””

  Дати вступу пунктів Закону № 3609-VI різні, щодо пункту розглянутого вище, то він застосовуються з першого числа звітного (податкового) місяця в якому набере чинності цей Закон.

  Автор: admin, 11:40 pm

  Метки: , , , ,

Один отзыв

WP_Cloudy
 • Ваня пишет:

  Проффессор и проффессионалы рулят…

Ваш отзыв

Внимание: Комментарии модерируются, и это может вызвать задержку их публикации. Отправлять комментарий заново не требуется.

Украина онлайн